Skip to main content

Calculatie

Projecten worden als input gecalculeerd in het Proteus projectadministratie systeem. Eenheden en gecalculeerde arbeid worden hierin vastgelegd. De basis is gelegd om na opdracht een gewaarborgde planning en inkoop te kunnen maken. In deze calculatie worden materialen en platen geoptimaliseerd waardoor uitval minimaal blijft. Dit ten voordeel van weinig afval, kosten en milieu.

Overleg

Alvorens tot werkvoorbereiding over te gaan vindt er zich een overleg plaats tussen de opdrachtgever cq gebruiker/architect en de projectleider/werkvoorbereider van VanDerPlas.

  • Ins en outs worden doorgrond en besproken.
  • Knelpunten en toepassingen worden besproken.
  • Wensen in gebruik en esthetiek vastgelegd.
  • Materialen vertaald en bemonsterd.
  • Voortgangsplanning en deadline van ontbrekende informatie bepaald.

Planning en voortgangsplanning

Voortgangsplanning passend en met raakvlakken in de bouwkundige planning waarin opgenomen de benodigde werkvoorbereiding en informatiestroom van alle partijen om tot een tevreden eindresultaat te komen. Inkoop materialen, maken en controle werktekeningen, tijdstippen, raakvlakken en voortgang werkzaamheden op de bouwlocatie alsmede benodigde productie en montage tijden worden uitgediept en gecontroleerd in hun voortgang. In de definitieve planning worden de projecten dagelijks in onderling contact in beeld gehouden. In een wekelijks overleg in het team en of met klant worden de projecten op koers gehouden.

Engineering

Mogelijkheden en variaties in opstellingen in relatie tot de wensen en flexibiliteit kunnen op tijd nog altijd besproken worden.

Al schetsend wordt in eerste overleg de beeldvorming vastgelegd.

Al schetsend worden de mogelijkheden en beeldvorming van raakvlakken met bouwkundige voorzieningen besproken. Meer- en minderwerk wordt hierin bewaakt en indien het zich voor doet of dreigt zich voor te doen gemeld.

Principetekeningen worden wanneer nodig vooraf gemaakt en als studiemodel voorgelegd.

Speciaal scharnier wordt samengesteld en bemonsterd.

Opbouw en beproeving in werkplaats van de kantelscharnieren

Productietekeningen

Maken van tekeningen vindt plaats voor of direct na het inmeten en bouwomstandigheden vastleggen.

Werktekeningen met volledige materiaalbeschrijving en inmeetgegevens worden gemaakt en ter goedkeuring voorgelegd. Aanpassingen waar nodig gedaan en aan partijen toegestuurd.

De 3D tekeningen worden als werktekening omgezet naar de C&C

Inkoop

Passend in de planning voortgangscontrole worden vanuit Proteus en de gemaakte werktekeningen de inkopen gedaan.

Machinale

Computer aangestuurde opdeelzaag

Producten worden op de meest efficiënte wijze gezaagd op een computer aangestuurde opdeelzaag machine.
De platen worden geoptimaliseerd waardoor afval en uitval zeer minimaal zal zijn.
Tilbelasting voor het personeel aan de bediening wordt door de automatische verwerking minimaal.

C&C Machine

De computer aangestuurde C&C machine staat gereed om alle mogelijke vormen en modellen met een zeer zuivere maatvoering en strakheid te produceren.

Afzuiginstallatie

De laatste ontwikkeling in afzuigtechniek is toegepast en voorzien van een brikettenpers. Stofontwikkeling behoren tot het verleden omdat het afgezogen stof wordt omgezet naar een harde briketvorm. Preventief ter voorkoming van brandgevaar, geen stofexplosie en beter voor mens en millieu.

Productie

Productie vindt plaats in eigen werkplaats en wordt aan de hand van voortgangsplanning gecontroleerd door voorman met werkplaats chef. Dagelijks contact houdt dit scherp.

Montage

Montage in binnen alsmede buitenland met eigen mensen en transport. Waar noodzakelijk en in overleg vind transport plaats buitenaf. Wordt dan wel vooraf bepaald en productie in gewicht en afmeting aangepast.

Opleveren

Opleveren of tussentijdse opleveringen worden gedaan door projectleider met opdrachtgever. Middels opleveringsdocument wordt e.e.a. vastgelegd waarna een eventuele correctie plaatsvindt. Een tweede oplevering of beoordeling vindt plaats. After sales en garanties behoren tot de standaarden.

Onderhoud

Op geleverde meubelen en projecten kan een onderhoudscontract worden afgesloten. Dit is een maatkostuum welke met u besproken en aan u aangeboden wordt. Een onderhoudscontract zal de levensduur en conditie van het meubel ten goede komen.